Wyższa sprawność to mniej zanieczyszczeń
Ciekawe

Wyższa sprawność to mniej zanieczyszczeń

Sprawność energetyczna kotłów centralnego ogrzewania to jedna z najważniejszych kwestii, jakie podnosi się dzisiaj w temacie wymiany pieców na nowe. Stare konstrukcje są naprawdę nieefektywne, przez co generują wysokie koszty. Warto pamiętać jednak też o ekologii.

Jakość spalania to jakość spalin

Stare kotły co rzadko były w stanie przekroczyć magiczną barierę 50%, czyli połowy potencjalnej energii wykorzystywanej w sposób efektywny. Innymi słowy, połowa energii zawartej w paliwie nie była ciepłem do ogrzania domu, a jedynie katalizatorem reakcji chemicznego rozpadu paliwa. W efekcie tego powstawało bardzo dużo gazów, przede wszystkim gazów cieplarnianych, które potem trafiały do komina. W przypadku nowoczesnych pieców nie jest jeszcze idealnie, ponieważ wciąż około 30% całej energii jest marnowane, ale nie pojawiają się już takie sytuacje, że większość paliwa pozostaje niespalona w sposób odpowiedni. Lepiej spalone paliwo to mniej popiołu oraz gaz cieplarniane, które w mniejszym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia.