Czym jest wspólnota wielobudynkowa?

Zdecydowana większość wspólnot mieszkaniowych to wspólnoty jednobudynkowe – oznacza to, że działka zabudowana jest wyłącznie jednym budynkiem. Co jednak w przypadku, kiedy na działce pojawi się kilka budynków mieszkalnych? W sytuacji powstania niewielkiego osiedla zazwyczaj działka nie jest dzielona na mniejsze części. Konsekwencją takiego działania jest powstawanie wspólnot wielobudynkowych. Co warto o nich wiedzieć? Przepisy i sytuacja prawna w przypadku wspólnot wielobudynkowych Podstawą do dzielenia wspólnoty mieszkaniowej wielobudynkowej jest art. 5 ust. 2 ustawy o…

"Czym jest wspólnota wielobudynkowa?"