Czym jest wspólnota wielobudynkowa?

Zdecydowana większość wspólnot mieszkaniowych to wspólnoty jednobudynkowe – oznacza to, że działka zabudowana jest wyłącznie jednym budynkiem. Co jednak w przypadku, kiedy na działce pojawi się kilka budynków mieszkalnych? W sytuacji powstania niewielkiego osiedla zazwyczaj działka nie jest dzielona na mniejsze części. Konsekwencją takiego działania jest powstawanie wspólnot wielobudynkowych. Co warto o nich wiedzieć?

Przepisy i sytuacja prawna w przypadku wspólnot wielobudynkowych

Podstawą do dzielenia wspólnoty mieszkaniowej wielobudynkowej jest art. 5 ust. 2 ustawy o własności lokali. Ustawa wyjaśnia, że jeśli na nieruchomości gruntowej znajdują się przynajmniej dwa budynki, a w co najmniej jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać jej podziału. Będzie on polegał na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych. Istotne jest jednak to, że tegoż podziału muszą chcieć właściciele dysponujący większością udziałów w nieruchomości wspólnej. Od tego przepisu nie ma wyjątku – bez tego nie można rozpocząć procedury podziału.

Jak przebiega podział nieruchomości wspólnej?

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 6 ustawy o własności lokali, dokonanie podziału nieruchomości jest procesem przekraczającym uprawnienia zarządu, stąd wspólnota mieszkaniowa musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podział nieruchomości – mówią specjaliści z firmy Status. Taki podział wymaga całkowitej jednomyślności wszystkich właścicieli lokali. Na bazie tak podjętej uchwały zarząd może zlecić wykonanie prac geodezyjnych. Kolejno konieczne jest wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości.